Το Εθνικό Μουσείο του Ιράν – Αρχαιολογικό Μουσείο

Στη συλλογή του Εθνικού Μουσείου του Ιράν, ως το μεγαλύτερο, σημαντικότερο και παλαιότερο μουσείο της χώρας, εκτίθενται τα αρχαιολογικά ευρήματα από επιστημονικές ανασκαφές από την Παλαιολιθική έως την Ισλαμική περίοδο με τη μορφή δύο μουσείων “Αρχαίο Ιράν” και “Αρχαιολογία και Ισλαμική Τέχνη του Ιράν”. Το Εθνικό Μουσείο του Ιράν άνοιξε το 1937 στο πρώτο κτίριο των μουσείων της χώρας. Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον Αντρέ Γκοντάρ (André Godard), έναν Γάλλο αρχιτέκτονα, εμπνευσμένο από την αψίδα Kasra, και ολοκληρώθηκε από δύο Ιρανούς αρχιτέκτονες, τον Abbas Ali Memar και τον καθηγητή Morad Tabrizi. Το Μουσείο του Αρχαίου Ιράν περιλαμβάνει δύο μουσεία “Προϊστορία του Ιράν” με έργα από την Παλαιολιθική περίοδο έως το τέλος της τέταρτης χιλιετίας π.Χ. (δηλαδή από την αρχαιότερη περίοδο έως την εφεύρεση της γραφής) και το «Μουσείο της Ιστορικής περιόδου» με έργα από την ύστερη τέταρτη χιλιετία π.Χ. (δηλαδή από την αρχή, μέχρι το τέλος της Σασσανιδικής εποχής.

Το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ισλαμικής Τέχνης του Ιράν χτίστηκε σε τρεις ορόφους με βάση ένα σχέδιο εμπνευσμένο από το παλάτι των Σασσανιδών της Μπισαπούρ, σε μορφή οκταγωνικού σταυρού, έκτασης περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το κτίριο εξοπλίστηκε για την ίδρυση του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ισλαμικής Τέχνης του Ιράν και εγκαινιάστηκε το 1996.

Το ισόγειο αυτού του κτιρίου είναι αφιερωμένο στην αίθουσα συνεδριάσεων και στην αίθουσα προσωρινών εκθέσεων. Τα έργα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ισλαμικής Τέχνης του Ιράν εκτίθενται στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο σύμφωνα με το ιστορικό χρονοδιάγραμμα. Η επίσκεψη ξεκινά από τον δεύτερο όροφο και τελειώνει στον πρώτο όροφο. Το σημερινό μουσείο αποτελείται από 6 αίθουσες σε δύο ορόφους: ο δεύτερος όροφος περιλαμβάνει τις αίθουσες του πρώιμου Ισλάμ, των Σελτζούκων και των Ιλχανιδών και ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει τις αίθουσες του Κορανίου, των Τιμουρίδων, των Σαφαβιδών, του Αφσάρ, του Ζαντ και των Κατζάρων.
Τα περισσότερα από τα αντικείμενα σε αυτό το μουσείο είναι επιλεγμένα έργα από επιστημονικές ανασκαφές ή διάσημες συλλογές όπως το Astan Sheikh Safiuddin Ardabili.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Email
Pinterest