Δημογραφικά στοιχεία πληθυσμός

Πλυθυσμός του Ιραν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής που πραγματοποιήθηκε το 2020, ο συνολικός πληθυσμός του Ιράν είναι 83.990.000 εκ των οποίων το 49,3% είναι γυναίκες.

Η μέση ηλικία του πληθυσμού το 2020 υπολογίστηκε στα 30 έτη.

Facebook
Twitter
Email