Πολιτιστική Κληρονομιά

Πολιτιστική Κληρονομιά του Ιράν

 

Πολιτιστική Κληρονομιά του Ιράν που περιλαμβάνει τον απτό πολιτισμό (όπως κτίρια, μνημεία, τοπία, έργα τέχνης και τεκμήρια) και τη «φυσική» κληρονομιά, που περιλαμβάνει σημαντικά πολιτιστικά τοπία και βιοποικιλότητα.

Susa