Έθιμα και Γιορτες

Έθιμα και Γιορτες του Ιράν

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν ανήκει στην ομάδα των αρχαίων πολιτισμών, οι περισσότερες από τις παραδόσεις και τα έθιμα του πληθυσμού του είναι γνωστά και σε άλλους λαούς. Η συνύπαρξη σε αυτή τη χώρα πολλών εθνοτικών ομάδων έχει αναμφίβολα συμβάλει στο υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τελετουργιών και παραδόσεων των οποίων η προέλευση προέρχεται από τις  πεποιθήσεις των  ανθρώπων, τις κλιματολογικές συνθήκες τα  θρησκευτικά πιστεύω, ακόμη και από τις οικογενειακές πεποιθήσεις ανθρώπων από όλα τα μέρη της χώρας του Ιράν.

Εθνοτικές ομάδες όπως οι Κούρδοι, οι Μπαλούτσι, εκείνοι που μιλούν Φαρσί, οι Άραβες, οι Τούρκοι, οι Λόρς, οι Γκιλάκι, οι Κασγκάι κ.λπ. … η κάθε μια με συνήθειες και έθιμα που έχουν συμβάλει στον πλούτο της εθνικής κουλτούρας.

Κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της ιστορίας αυτής της χώρας, υπήρξαν έθιμα και παραδόσεις των οποίων σήμερα δεν είμαστε πλέον μάρτυρες. Εδώ προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιρανική κοινωνία σήμερα.