Πολίτευμα

Το Ισλαμικό Δημοκρατικό Σύστημα είναι το πολίτευμα που διέπει την Ιρανική Κυβέρνηση. Στο ξύπνημα της ένδοξης Επανάστασης κάτω από την αρχηγεία του Χαζράτ Ιμάμ Χομεινί, το Ιρανικό Έθνος επέλεξε αυτό το Ισλαμικό Σύστημα Διακυβέρνησης με ένα ¨ΝΑΙ¨ στο δημοψήφισμα που έλαβε χώρα την 1η Απριλίου 1980.

Την ανώτερη επίσημη θέση της χώρας, μετά την θέση του Αρχηγού, κατέχει ο Πρόεδρος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του συντάγματος της χώρας.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια με μυστική ψηφοφορία απευθείας από τον λαό και δεν μπορεί να επανεκλεγεί μετά το πέρας δύο συνεχόμενων τετραετιών.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο και παρουσιάζεται στην Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση για να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι πρόεδρος του Κυβερνητικού Σώματος και είναι υπεύθυνος για τους υπουργούς του κόμματος του στην Συνέλευση.

Στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είκοσι έξι υπουργοί κατέχουν τις υπουργικές θέσεις και διευθύνουν τα διάφορα υπουργεία του Κράτους.

Η κυβέρνηση αποτελείται από τρία Δίκαια:

  • το Νομοθετικό,
  • το Δικαστικό
  • και το Εκτελεστικό,

για την λειτουργία των οποίων είναι υπεύθυνος ο Πρόεδρος της χώρας.

Το νομοθετικό δίκαιο συνίσταται από μία συνέλευση, γνωστή ως η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση, έχοντας 270 αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τον λαό κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι νόμοι που εγκρίνονται από την Συμβουλευτική Συνέλευση είναι έτοιμοι προς εκτέλεση, αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι αντίθετοι προς το Σύνταγμα και την Θρησκεία του Ισλάμ από το Συμβούλιο των Φρουρών, το οποίο διορίζεται από τον Αρχηγό του κράτους.  Το εν λόγω συμβούλιο αποτελείται από δώδεκα συμβούλους, έξι νομομαθείς της Θρησκείας και έξι νομικούς της πολιτείας. Τα άλλα καθήκοντα του Συμβουλίου Φρουρών είναι να τροποποιεί τα άρθρα του Συντάγματος όταν είναι αναγκαίο και να επιβλέπει τις εκλογές στη χώρα.

Το Δικαστικό Δίκαιο στο οποίο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα, διέπεται από τα Ισλαμικά κριτήρια όπως όλα τα άλλα Δίκαια της χώρας. Το εν λόγω συμβούλιο απαρτίζεται από τον Ανώτατο Δικαστή της χώρας, τον Ανώτατο Γενικό Εισαγγελέα και άλλους τρεις δικαστές.

Όσον αφορά στο Εκτελεστικό Δίκαιο πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της χώρας, εκτός των υποθέσεων που έχουν άμεση σχέση με τον αρχηγό του Κράτους.

Facebook
Twitter
Email