Επαρχίες του Ιράν

Επαρχίες του Ιράν

Το Ιράν διαιρείται σε τριάντα μία επαρχίες. (φαρσί: استان, Ostān, πληθυντικός استان‌ها Ostānhā), η κάθε μία από τις οποίες διοικείται από ένα τοπικό κέντρο, συνήθως την μεγαλύτερη της πόλη, η οποία ονομάζεται πρωτέουσα (φαρσί: مرکز Markaz) αυτής της επαρχίας.

Επικεφαλής της επαρχιακής διοικησης είναι ο Γενικός Κυβερνήτης (φαρσί: استاندار Ostāndār), ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και εγκρίνεται από το υπουργικό συμβούλιο.

Οι 31 Επαρχίες του Ιράν

Αζερμπαϊτζάν, Ανατολικό

Πρωτεύουσα: Ταμπρίζ

Επιφάνεια: 45,650 km²

Πληθυσμός: 3,724,620

Στις 31 Μαΐου 1997, τα σαχρεστάν του Αλιαμπάντ, Γκονμπάντ-ε-καβούς, Γκοργκάν, Κορντκουί, Μινουντάστ και Τορκαμάν αποσπάστηκαν από την επαρχία Μαζανταράν για να σχηματισεί η επαρχία Γκολεστάν. Το Γκορκάν ονομάζονταν Εστεραμπά ή Ασταραμπάντ έως το 1937

Αζερμπαϊτζάν, Δυτικό

Πρωτεύουσα: Ουρουμιγιέ

Πληθυσμός: 2,412,513

Επιφάνεια: 5,833 km²

Τα χρόνια της δυναστείας Παχλαβί η Ουρουμιγιέ ήταν γνωστή ως Ρεζαιγιέ.

Αλμπόρζ

Πρωτεύουσα: Καράτζ

Επιφάνεια: 37,437 km²

Πληθυσμός: 3,080,576

Μέχρι τις 23 Ιουνίου 2010, το Αλμπόρζ ήταν τμήμα της επαρχίας Τεχεράνης.

Αρνταμπίλ

Πρωτεύουσα: Αρνταμπίλ

Επιφάνεια: 17,800 km²

Πληθυσμός: 1,248,488

Μέχρι το 1993, το Αρνταμπίλ ήταν τμήμα της επαρχίας Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν

Πρωτεύουσα: Γιάζντ

Επιφάνεια: 129,285 km²

Πληθυσμός: 1,074,428

Αρχικά ήταν τμήμα της επαρχίας Ισφαχάν. Το 1986, τμήμα της επαρχίας Κερμάν αποσπάστηκε στην επαρχία Γιάζντ. Το 2003, το σαχρεστάν του Ταμπάς (επιφάνεια: 55,344 km²) αποσπάστηκε από την επαρχία Χορασάν στην επαρχία Γιαζντ

Γκιλάν

Πρωτεύουσα: Ραστ

Επιφάνεια: 14,042 km²

Πληθυσμός: 2,480,874

Γκολεστάν

Πρωτεύουσα: Γκοργκάν

Επιφάνεια: 20,195 km²

Πληθυσμός: 1,777,014

Στις 31 Μαΐου 1997, τα σαχρεστάν του Αλιαμπάντ, Γκονμπάντ-ε-καβούς, Γκοργκάν, Κορντκουί, Μινουντάστ και Τορκαμάν αποσπάστηκαν από την επαρχία Μαζανταράν για να σχηματισεί η επαρχία Γκολεστάν. Το Γκορκάν ονομάζονταν Εστεραμπά ή Ασταραμπάντ έως το 1937

Πρωτεύουσα: Ζαντζάν

Επιφάνεια: 21,773 km²

Πληθυσμός: 1,015,734

Αρχικά τμήμα της επαρχία Γκιλάν. Το 1986, κάποια τμήματα της επαρχία Μαρκαζί υπάχθηκαν στις επαρχίες Ισφαχάν, Σεμνάν και Ζαντζάν

Ιλάμ

Πρωτεύουσα: Ιλάμ

Επιφάνεια: 20,133 km²

Πληθυσμός: 557,599

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Κερμανσάχ

Ισφαχάν

Πρωτεύουσα: Ισφαχάν

Επιφάνεια: 107,029 km²

Πληθυσμός: 4,879,312

Το 1986, κάποια τμήματα της επαρχίας Μαρκαζί υπάχθηκαν στις επαρχίες Ισφαχάν, Σεμνάν και Ζαντζάν

Κερμάν

Πρωτεύουσα: Κερμάν

Επιφάνεια: 180,836 km²

Πληθυσμός: 2,938,988

Κερμανσάχ

Πρωτεύουσα: Κερμανσάχ

Επιφάνεια: 24,998 km²

Πληθυσμός: 1,945,227

Μεταξύ 1950 και 1979, και η επαρχία και η πόλη Κερμανσάχ ονομάζονταν Κερμανσαχάν, και μεταξύ 1979 και 1995 ονομάζονταν Μπαχταράν

Καζβίν

Πρωτεύουσα: Καζβίν

Επιφάνεια: 15,549 km²

Πληθυσμός: 1,201,565

Στις 31 Δεκεμβρίου 1996, τα σαχρεστάν του Καζβίν και του Τακεστάν αποσπάστηκαν από την επαρχία Ζαντζάν και σχημάτισαν την επαρχία Καζβίν

Κομ

Πρωτεύουσα: Κομ

Επιφάνεια: 11,526 km²

Πληθυσμός: 1,151,672

Μέχρι το 1995, το Κομ ήταν σαχρεστάν στην επαρχία Τεχεράνης.

Κουρδιστάν

Πρωτεύουσα: Σαναντάτζ

Επιφάνεια: 29,137 km²

Πληθυσμός: 1,493,645

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Γκιλάν

Κοχγκιλουγιέ και Μπογιέρ-Αχμάντ

Πρωτεύουσα: Γιασούτζ

Επιφάνεια: 15,504 km²

Πληθυσμός: 658,629

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Χουζεστάν. Μέχρι το 1990, η επαρχία ονομάζονταν Μποβίρ Αχμαντί και Κοχκιλουγιέ

Λορεστάν

Πρωτεύουσα: Χοραμαμπάντ

Επιφάνεια: 28,294 km²

Πληθυσμός: 1,754,243

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Χουζεστάν

Μαζανταράν

Πρωτεύουσα: Σάρι

Επιφάνεια: 23,701 km²

Πληθυσμός: 3,073,943

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Χουζεστάν

Μαρκαζί

Πρωτεύουσα: Αράκ

Επιφάνεια: 29,130 km²

Πληθυσμός: 1,413,959

Αρχικά ήταν τμήμα της επαρχίας Μαζανταράν. Το 1986, κάποια τμήματα της επαρχίας Μαρκαζί αποσπάστηκαν και υπήχθησαν στις επαρχίες Ισφαχάν, Σεμνάν και Ζαντζάν.

Μπουσέχρ

Πρωτεύουσα: Μπουσέχρ

Επιφάνεια: 22,743 km²

Πληθυσμός: 1,032,949

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Φαρς. Μέχρι το 1977 η επαρχία ονομάζονταν Χαλίτζ-ε Φαρς (σημ. Περσικός Κόλπος)

Σεμνάν

Πρωτεύουσα: Σεμνάν

Επιφάνεια: 97,491 km²

Πληθυσμός: 631,218

Αρχικά ήταν τμήμα της επαρχίας Μαζανταράν. Το 1986, κάποια τμήματα της επαρχίας Μαρκαζί αποσπάστηκαν και υπήχθησαν στις επαρχίες Ισφαχάν, Σεμνάν και Ζαντζάν

Σιστάν και Μπαλουτσεστάν

Πρωτεύουσα: Ζαχεντάν

Επιφάνεια: 181,785 km²

Πληθυσμός: 2,534,327

Μέχρι το 1986, η επαρχία ήταν γνωστή ως Μπαλουτσεστάν και Σιστάν

Τεχεράνη

Πρωτεύουσα: Τεχεράνη

Επιφάνεια: 18,814 km²

Πληθυσμός: 12,183,391

Μέχρι το 1986, η Τεχεράνη ήταν τμήμα της επαρχίας Μαρκαζί.

Τσαχάρμαχάλ και Μπαχτιαρί

Πρωτεύουσα: Σαχρεκόρντ

Επιφάνεια: 16,332 km²

Πληθυσμός: 895,263

Μέχρι το 1973 ήταν τμήμα της επαρχίας Ισφαχάν.

Φαρς

Πρωτεύουσα: Σιράζ

Επιφάνεια: 122,608 km²

Πληθυσμός: 4,596,658

Μέχρι το 1973 ήταν τμήμα της επαρχίας Ισφαχάν.

Χαμαντάν

Πρωτεύουσα: Χαμαντάν

Επιφάνεια: 19,368 km²

Πληθυσμός: 1,758,268

Αρχικά τμήμα της επαρχίας Κερμανσάχ

Χορασάν, Βόρειο

Πρωτεύουσα: Μποτζνούρντ

Επιφάνεια: 28,434 km²

Πληθυσμός: 867,727

Στις 29 Σεπτέμβρη 2004, το Χορασάν διαιρέθηκε σε τρεις επαρχίες: Βόρειο Χορασάν, Ραζαβί Χορασάν και Νότιο Χορασάν

Χορασάν, Νότιο

Πρωτεύουσα: Μπιρτζάντ

Επιφάνεια: 69,555 km²

Πληθυσμός: 662,534

Στις 29 Σεπτέμβρη 2004, το Χορασάν διαιρέθηκε σε τρεις επαρχίες: Βόρειο Χορασάν, Ραζαβί Χορασάν και Νότιο Χορασάν

Χορασάν, Ραζαβί

Πρωτεύουσα: Μασχάντ

Επιφάνεια: 144,681 km²

Πληθυσμός: 5,994,402

Στις 29 Σεπτέμβρη 2004, το Χορασάν διαιρέθηκε σε τρεις επαρχίες: Βόρειο Χορασάν, Ραζαβί Χορασάν και Νότιο Χορασάν.

Χορμοζγκάν

Πρωτεύουσα: Μπαντάρ Αμπάς

Επιφάνεια: 70,669 km²

Πληθυσμός: 1,578,183

Αρχικά τμήμα της επαρχία Κερμάν. Μέχρι το 1977 η επαρχία ονομάζονταν Μπαναντέρ βα Τζαζαγιέρ-ε Μπαχρ-ε Ομάν (σημ. Λιμάνια και Νησιά της θάλασσας του Ομάν)

Χουζεστάν

Πρωτεύουσα: Αχβάζ

Επιφάνεια: 64,055 km²

Πληθυσμός: 4,345,607

Αρχικά τμήμα της επαρχία Κερμάν. Μέχρι το 1977 η επαρχία ονομάζονταν Μπαναντέρ βα Τζαζαγιέρ-ε Μπαχρ-ε Ομάν (σημ. Λιμάνια και Νησιά της θάλασσας του Ομάν)