Μουσεία

Μουσεία του Ιράν

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν ανήκει στην ομάδα των αρχαίων περιγράψουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιρανική κοινωνία σήμερα.