Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Ιράν

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Ιράν

Σύμφωνα με την UNESCO, «η πολιτιστική κληρονομιά δεν τελειώνει σε μνημεία και συλλογές αντικειμένων.

Περιλαμβάνει επίσης παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που κληρονομήθηκαν από τους προγόνους μας και μεταβιβάστηκαν στους απογόνους μας, όπως προφορικές παραδόσεις, τέχνες του θεάματος, κοινωνικές πρακτικές, τελετουργίες, εορταστικές εκδηλώσεις, γνώσεις και πρακτικές σχετικά με τη φύση και το σύμπαν ή τη γνώση και τις δεξιότητες παραγωγής παραδοσιακών χειροτεχνία”.

Το 2003, η Σύμβαση της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά πρότεινε τους παραπάνω πέντε γενικούς τομείς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επειδή η Άυλη πολιτιστική κληρονομιά παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας ενάντια στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και του κοινωνικού μετασχηματισμού.

Η προστασία τέτοιων κληρονομιών συμβάλλει στον διαπολιτισμικό διάλογο και προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό για άλλους τρόπους ζωής. Για το σκοπό αυτό και μετά τη συνέλευση, η UNESCO άρχισε να καταγράφει την πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά όλων των χωρών και δημιουργήθηκαν εθνικές επιτροπές σε κάθε χώρα για την εισαγωγή της άυλης κληρονομιάς που πληροί τις προϋποθέσεις για παγκόσμια καταχώριση