Οι Περσικοί κήποι

Η ποικιλομορφία των σχεδίων και τα αποκλειστικά αρχιτεκτονικά στιλ στους περσικούς κήπους συμβολίζουν την εικόνα της Εδέμ, με τέσσερα Ζωροαστρικά στοιχεία ουρανού, γης, νερού και φυτών. Ένας Περσικός κήπος με  τα παρακάτω τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και αποκλειστικό σχέδιο είναι ένα  εξαιρετικό ,παγκοσμίως γνωστό ,παράδειγμα περσικής κουλτούρας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι : (1)  βρίσκεται κατά μήκος της ροής του νερού. (2) περιβάλλεται από ψηλούς τοίχους και (3) περιέχει ένα καλοκαιρινό οικοδόμημα και μια πισίνα με νερό.

Εννέα περσικοί κήποι εγγεγραμμένοι στην UNESCO περιλαμβάνουν: τον κήπο Pasargade στο Shiraz ως μητέρα των περσικών κήπων, που χτίστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ., και σχετίζεται με τον μεγάλο Κύρο. Τον κήπο Eram του Shiraz, που είναι χτισμένος στην εποχή του Seljuk με οικοδόμημα Qajar. Τον Chehel Sotun ,κήπο του Ισφαχάν, τον βασιλικό κήπο,  στην περίοδο Safavid. Τον κήπο πτερυγίων του Kashan,  στην εποχή Safavid Mahan , τον κήπο του Kerman, στα τέλη της εποχής Qajar. Τον κήπο Akbarieh του Birjand,  στα τέλη Zandieh και πρώιμη εποχή του Qajar · Τον κήπο Dolat Abad του Yazd, κατά την ύστερη δυναστεία Afsharid. Ο κήπος Pahlevan που επεκτείνεται στην Mehriz, κατά την ύστερη δυναστεία Qajar. Τέλος, τον κήπο Abbas Abad,  στην εποχή Safavid.

Facebook
Twitter
Email
Pinterest