Τζαμί Τζαμέ του Αρντεμπίλ

Αυτό το ιστορικό μνημείο της πόλης του Αρντεμπίλ χτίστηκε τους πρώτους ισλαμικούς αιώνες δίπλα σε ένα ναό της φωτιάς που ανήκε στην εποχή των Πάρθων. Αυτό το παλιό, μεγάλο και μοναδικό τζαμί είχε χτιστεί σε διάφορες περιόδους, ειδικά κατά την περίοδο των Σελτζούκων, και ήταν λειτουργικό μέχρι την εποχή των Σαφαβιδών.

Αυτό το τζαμί ήταν πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό κτίριο σε σχήμα κύβου κατά την περίοδο των Σελτζούκων και του Ιλχανάτου και το υπάρχον κτίριο περιλαμβάνει μόνο τον τρούλο και το αίθριο του παλιού Τζαμιού Τζαμέ και τον ενιαίο πλίνθινο μιναρέ του που χτίστηκε κατά την περίοδο των Σελτζούκων. Το πέρασμα του χρόνου, η εισβολή των Μογγόλων, ένας ισχυρός σεισμός και οι κατασκευές που έγιναν κοντά του, προκάλεσαν, σε κάποιο βαθμό, την καταστροφή αυτού του τζαμιού, συμπεριλαμβανομένης της αυλής, του προαύλιου χώρου και της υπέροχης καμάρας, μειώνοντας σταδιακά το μέγεθος και την έκταση του τζαμιού στο σημερινό του μέγεθος.

Αυτό το τζαμί ανακαινίστηκε τελευταία φορά κατά την εποχή του Ιλχανάτου. Μετά από ορισμένες ανασκαφές σε πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες, ανακαλύφθηκαν ορισμένα κιονόκρανα από τούβλα και μέρος του τοίχου της κόγχης του τζαμιού ‘Atiq – που ανήκει στην περίοδο του Ιλχανάτου -, τα οποία, σε κάποιο βαθμό, αποκάλυψαν την ιστορία του τζαμιού και το πώς επεκτάθηκε σε διάφορες περιόδους. Η ύπαρξη παλαιών τούβλων σε αυτό το κτίριο καθώς και διακοσμήσεις με κεραμίδια και γύψο κ.λπ. είναι εφάμιλλα άλλων κτιρίων του Αζερμπαϊτζάν που χτίστηκαν κατά την περίοδο των Σελτζούκων.

Το Τζαμί Τζαμέ του Αρντεμπίλ είναι επίσης γνωστό ως «Τέμενος της Παρασκευής».

 

 

Facebook
Twitter
Email
Pinterest