Υπόγεια πόλη Νους Αμπάντ

Η υπόγεια πόλη Νους Αμπάντ είναι η μεγαλύτερη υπόγεια πόλη του κόσμου που κατασκευάστηκε από ανθρώπινο χέρι. Πρόκειται για κατασκευή σε τρεις ορόφους με αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική. Ο λόγος για τον οποίον κατασκευάστηκε ήταν για να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές και αμυντικές επιχειρήσεις.

Η εξαιρετική αυτή υπόγεια πόλη χρονολογείται στην εποχή της δυναστείας των Σασσανιδών και την πρώιμη ισλαμική εποχή και χρησιμοποιήθηκε από τους Σελτζούκους και τους Σαφαβίδες, ακόμη και στη διάρκεια της δυναστείας των Κατζάρων. Αυτή η υπόγεια πόλη δημιουργήθηκε κάτω από τον παλιό ιστό της πόλης για να προστατεύει τους κατοίκους από τις επιθέσεις του εχθρού και επεκτάθηκε στο σημερινό επίπεδο της πόλης.

Οι είσοδοι αυτού του συγκροτήματος έχουν δημιουργηθεί με διαφορετικούς τρόπους και σε κρυφές μορφές όπως ένας μυστικός δρόμος μέσα από ένα πηγάδι ή ένα στενό και σύντομο κανάλι μέσα στα σπίτια ή μέσα στο πλίθινο κάστρο δίπλα στην πόλη, πολυσύχναστες συνοικίες όπως το Παζάρι, μέσα στα κανάλια (σημεία πρόσβασης μέσα από το υδραγωγείο) που γινόταν κάτω από τα σπίτια, πηγάδια μέσα σε τζαμιά, κήπους ή οπουδήποτε υπήρχε δυνατότητα διαφυγής και γρήγορης πρόσβασης σε περίπτωση επίθεσης του εχθρού.

Αυτά τα μυστικά σημεία εισόδου στην υπόγεια πόλη, εκτός από το γεγονός ότι χρησίμευαν για τη διέλευση των κατοίκων, είχαν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργούν ροή αέρα ώστε να αερίζονται οι κάτω όροφοι. Εκτός από την κύρια είσοδο, το ύψος όλων των τμημάτων του κτιρίου είναι το φυσικό ύψος ενός ανθρώπου, δηλαδή μεταξύ 170 και 180 εκατοστών. Το εσωτερικό αυτού του χώρου έχει δωμάτια που συνδέονται μεταξύ τους με στενούς διαδρόμους. Στο συγκρότημα αυτό υπάρχουν επίσης τουαλέτες, χώρος καύσης στέατος, πλατφόρμες ή μικρές κόγχες μέσα στους τοίχους.

Αυτό το μέρος έχει επίσης δομές για να παγιδεύει τον εχθρό σε περίπτωση που αυτός  εισέλθει σε αυτό το καταφύγιο. Δεν χρησιμοποιήθηκαν υλικά για την κατασκευή αυτής της συλλογής.

Facebook
Twitter
Email
Pinterest