Η αρχαία πόλη Rishahr

Η ιστορική πόλη Rishahr βρίσκεται κοντά στην πόλη Bushehr (επαρχία Bushehr). Τα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν σε αυτή την πόλη χρονολογούνται από την τρίτη χιλιετία έως την πρώτη χιλιετία π.Χ. Αυτή η πόλη θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά και λογοτεχνικά κέντρα κατά την εποχή των Σασσανιδών και άκμασε για αρκετούς αιώνες μετά το Ισλάμ.

Η ονομασία Rishahr είναι η συντομευμένη μορφή του “Rivardeshir”. Ο Ardeshir Babakan (ο ιδρυτής της Αυτοκρατορίας των Σασσανιδών) είχε χτίσει πολλές πόλεις κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, μία από τις οποίες ήταν το Rivardeshir που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η ανοικοδόμηση της πόλης Lian. Είναι σαφές από τις πλίνθινες επιγραφές των Ελαμιτών ότι η πόλη αυτή ονομαζόταν «Lian» εκείνη την εποχή. Προφανώς, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της  θέσης, η πόλη Lian ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ανατολικού και δυτικού πολιτισμού του αρχαίου κόσμου.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στην πόλη Rishahr περιλαμβάνονται σφηνοειδείς  επιγραφές που ανήκουν στην εποχή Shutruk Nahunte, καθώς και ερείπια κτιρίων και χάλκινων αντικειμένων και εγχάρακτα κεραμικά που αποδεικνύουν ότι η πόλη Rishahr ήταν μια σημαντική πόλη της Ελαμιτικής Αυτοκρατορίας τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.

Facebook
Twitter
Email
Pinterest