Κήπος του Μουσείου Επιγραφών

Ο κήπος του Μουσείου Επιγραφών είναι μια μόνιμη έκθεση  επιγραφών πάνω σε βράχο, στην ανατολική πτέρυγα του ιστορικού-πολιτιστικού συγκροτήματος του Niāvarān.

Περιλαμβάνει μια συλλογή της γραπτής κληρονομιάς της χώρας με τη μορφή 43 μοντέλων κλίμακας 1a1 βραχικών επιγραφών,που χρονολογούνται  από την  ιστορική  περίοδο  των Μήδων γραπτώς και στις ουραρτικές γλώσσες, νεο-αραμαϊκή ασσυριακή και αραμαϊκή γλώσσα που ανήκουν στις περιοχές του Ahar και του Sarāb, στην ιστορική περίοδο των Πάρθων και των Σασσανιδών στα αρχαία περσικά, ακκαδικά, ελαμίτικα , και αραμαϊκά μέχρι το τέλος της Σασσανιδικής περιόδου και στη “skekashte pahlavi” γραφή.

Μεταξύ αυτών των επιγραφών, μπορούμε να αναφέρουμε αυτές των Shāpur και Ardeshir στο Naqshe Rostam, την επιγραφή του Shapur I στο Naqshe Rajab, αυτή του Kartir στο Naqshe Rajab κ.λπ.

Για να επισκεφθείτε τα πρωτότυπα, πρέπει να ταξιδέψετε σε διάφορες περιοχές, πόλεις και μέρη που είναι δύσκολο να φτάσετε. Όμως στον κήπο του Μουσείου των Επιγραφών, μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά και εύκολα τον συναρπαστικό κόσμο αυτών των επιγραφών.

Facebook
Twitter
Email
Pinterest