Μεγάλο Τζαμί της Μπάμπολ

Το Μεγάλο Τζαμί της Μπάμπολ βρίσκεται στην πόλη Μπάμπολ της επαρχίας Μαζανταράν και η   αρχική κατασκευή του χρονολογείται από το 160 Έτος  Εγίρας (777 μ.Χ.).

Το σημερινό κτήριο του τζαμιού είναι κατάλοιπο της περιόδου των Κατζάρων και των επισκευών και αναστηλώσεων που έχουν γίνει αργότερα. Το τζαμί έχει δύο εισόδους στα ανατολικά και στα δυτικά, που οδηγούν σε δύο χώρους που μοιάζουν με αίθριο. Πάνω από τη δυτική είσοδο είναι γραμμένοι στίχοι και φράσεις στις ψηφίδες. Η αυλή του τζαμιού βρίσκεται ανατολικά και δυτικά και γύρω από αυτό υπάρχουν αίθρια και κεντρικά κλίτη που έχουν εισόδους που βλέπουν στην αυλή. Το κυρίως κλίτος του τζαμιού βρίσκεται στη νότια πλευρά και καλύπτεται με καμάρες, δοκούς, κολόνες και πεσσούς με τη βοήθεια μεγάλων και μικρών τρούλων.

Στη μέση του κλίτους που βλέπει προς την αυλή βρίσκεται ένα αίθριο του οποίου το άνοιγμα είναι φραγμένο πλέον από ένα μεταλλικό παράθυρο. Στα δυτικά του κλίτους, υπάρχει ένας παλιός βωμός και στη νότια πλευρά του, δύο νέοι βωμοί με ψηφίδες. Ο χώρος γύρω από το βωμό έχει επιστρωθεί  με ψηφίδες και επιχρίσματα με επιγραφές ενώ στον τρίπλευρο τοίχο της αψίδας του αίθριου έχουν γραφτεί ποιήματα.

Facebook
Twitter
Email
Pinterest