Λίμνη Ούρμια (η μεγαλύτερη λίμνη αλμυρού νερού του Ιράν)

Η λίμνη Ούρμια είναι η μεγαλύτερη λίμνη θαλασσινού νερού του Ιράν και βρίσκεται μεταξύ της επαρχίας του ανατολικού Αζερμπαϊτζάν και της επαρχίας του δυτικού Αζερμπαϊτζάν. Αυτοί οι υδάτινοι πόροι της λίμνης τροφοδοτούνται από 21 μόνιμους ποταμούς, 7 εποχικούς ποταμούς και 39 υδάτινα ρεύματα, τις εσωτερικές πηγές της λίμνης, το χιόνι και τη βροχή.

Αυτή η λίμνη αποτελείται από δύο υδάτινα και άνυδρα περιβάλλοντα (εθνικό πάρκο) με ποικίλα νησιά που είναι ένας από τα σημαντικότερους φυσικούς οικότοπους για φυτά και ζώα στο Ιράν. Η αξία του εθνικού πάρκου βασίζεται στους τύπους ενδιαιτημάτων άγριας ζωής, τα είδη βλάστησης στα νησιά, τη φυσική αλληλεπίδραση στην περιοχή του Αζερμπαϊτζάν, τις τουριστικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές αξίες, που ονομάζονται Εθνικό Πάρκο και Βιολογική Προστατευόμενη Περιοχή Σεπέχρ, Διεθνής Υγρότοπος και Ιατρικές Αξίες (Λάσπη).

Σήμερα, δυστυχώς, η λίμνη κινδυνεύει να ξεραθεί

Facebook
Twitter
Email
Pinterest