Τα Gargur Bafi του Hormozgan

Τα Gargur bafi αποτελούν ένα είδος χειροτεχνίας ειδικά για τις πόλεις που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, στο νότιο Ιράν. Τα Gargur, που στην τοπική διάλεκτο του Hormozgan ονομάζονται και “Kelgar”, είναι κλουβιά με τρούλο σαν κορυφή και λειτουργούν ως μονόπλευρες χοάνες. Χρησιμοποιούνται για να παγιδεύσουν τα ψάρια, τα οποία εισέρχονται, αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν υπολείμματα άλλων ψαριών ή το προηγούμενο κυνήγι τους για να παρασύρουν τα ψάρια μέσα στο Gargur. Στο παρελθόν, ένα Gargur ήταν κατασκευασμένο από κλαδιά, από φοίνικες ή από «Gaz» (Tamarix) δέντρα.

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι, τα ξύλινα Gargurs μπορούσαν να παγιδεύσουν μόνο τα μεγάλα ψάρια, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικά και καταστράφηκαν  λίγους μήνες μετά λόγω της αποσύνθεσής τους. Για να φτιάξει κανείς  ένα Gargur, πρώτα πρέπει να πάρει τα κλαδιά των φοινίκων, τα οποία κόπηκαν από το δέντρο και ξανά κοπήκαν στη μέση με ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια πρέπει να τα βρέξει στο θαλασσινό νερό για να αποκτήσουν ευελιξία και ύστερα είναι έτοιμα να μετατραπούν σε Gargurs. Η κατασκευή αυτών των κλουβιών από κλαδιά δέντρων ήταν μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Ωστόσο, με την εισαγωγή καλωδίων λεπτού μετάλλου στις αγορές, τα ξύλινα κλαδιά έγιναν ξεπερασμένα και οι ψαράδες άρχισαν να αντικαθιστούν τα προηγούμενα υλικά με μεταλλικά σύρματα. Τώρα, για να φτιάξει κανείς ένα Gargur, τα σύρματα στρίβονταν με μια συγκεκριμένη απόσταση και σχηματίζουν το θόλο στην κορυφή. Το κάτω μέρος είναι κατασκευασμένο σε κυκλική μορφή και επιτρέπει στους ψαράδες να ανοίξουν την πλήρη παγίδα, όταν το βγάζουν από το νερό για να πάρουν τα ψάρια.

Τα περισσότερα από τα βήματα για την κατασκευή του Gargurs γίνονται χειροκίνητα και δεν εμπλέκεται καμία μηχανή και το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι ένα είδος κοπτικού καλωδίου. Επίσης, τα Gargurs κατασκευάζονται σε διαφορετικά μεγέθη τα οποία επιλέγονται από τους ίδιους τους ψαράδες. Για παράδειγμα, ένα «Lenj», ένα είδος εμπορικού σκάφους, είναι ευρύχωρο και μπορεί να μεταφέρει μεγάλα Gargurs, σε αντίθεση με τα σκάφη που μεταφέρουν μόνο μικρά Gargurs λόγω του μικρού διαθέσιμου χώρου. Τα Gargurs είναι αποτελεσματικές παγίδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δελεάσουν διάφορα είδη ψαριών όπως για παράδειγμα τα “Sang Shir”, τα “Hamur” ή αλλιώς τα Redmouth grouper, τα “Shekh”, τα “Sorkhu” κ.λπ. Τέλος, μια άλλη ενδιαφέρουσα σημείωση για τα Gargurs είναι ότι μπορεί να παγιδεύσουν επίσης ψάρια που ζουν σε βάθη περίπου πενήντα ή εξήντα μέτρων.

Facebook
Twitter
Email
Pinterest